Carte Blanche II, bestemmingsplan vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan “Sanering glastuinbouw cluster Heveringseweg 13 Rockanje”, is op 12 april 2016 door de gemeenteraad van Westvoorne vastgesteld.

Met deze vaststelling is de realisatie van 6 nieuwe vrijstaande woningen in het buitengebied van Westvoorne weer een grote stap dichterbij gekomen. Ter voorbereiding op de start van de bouwwerkzaamheden, zijn de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van de projectlocatie reeds ingepland.

Naar verwachting start de sloop op 20 juni 2016 en zullen de bouwkavels al voor de zomer bouwrijp worden opgeleverd aan onze enthousiaste kopers, zodat de eerste woningen langs de Rietdijk en Heveringseweg nog dit jaar bewoond kunnen worden.

Inmiddels zijn er 4 van de 6 bouwkavels verkocht en zijn er nog 2 bouwkavels van 1.700 m2 beschikbaar.

Heeft u interesse? Kijk voor meer informatie op onze website, of raadpleeg Van der Hoek makelaars of Du Buf makelaardij uit Oostvoorne.