Carte Blanche II, symbolische start

Op 20 juni is wethouder Bert van der Meij symbolisch begonnen met de sloop van het kassencomplex aan de Heveringseweg 13 in Rockanje.

Dit in aanwezigheid van de betrokken tuinders, omwonenden, de betrokken projectontwikkelaar Truijers Vastgoed en toekomstige eigenaren van de nieuwe woningen. Met de symbolische handeling is het startsein gegeven voor een nieuwe ronde in de sanering van de verspreid gelegen glastuinbouwbedrijven in Westvoorne. Wethouder van der Meij geeft aan blij te zijn met deze stap: “Het maakt zichtbaar dat er tegenwoordig goed wordt samengewerkt, tussen zowel tuinders onderling als tussen de overheid en tuinders, en dat daarmee resultaten worden behaald”.

Het bestaande kassencomplex aan de Heveringseweg 13 wordt gesloopt. Op het perceel komen zes nieuwe vrijstaande woningen. Deze woningen geven de financiële drager voor de sanering van het bedrijf aan de Heveringseweg. Daarnaast is hiermee ook de sanering van de glastuinbouwbedrijven aan de Boomweg 3a in Rockanje en aan de Bollaarsdijk 6a in Oostvoorne mogelijk gemaakt. De eigenaren van de drie glastuinbedrijven hebben hier gezamenlijk het initiatief voor genomen. De compensatiewoningen worden geclusterd gebouwd op het perceel aan de Heveringseweg. Op de locaties Bollaarsdijk en Boomweg worden alleen de kassen gesloopt. Deze locaties worden dus vrij gehouden van nieuwe bebouwing. Het voor deze sanering benodigde bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. Met de bouw van de eerste woningen wordt al dit najaar gestart.

Heeft u ook interesse in één van de twee laatste royale bouwkavels bij project Carte Blanche II? Kijk dan voor meer informatie op onze website, of raadpleeg Van der Hoek makelaars of Du Buf makelaardij uit Oostvoorne.