Achter de Brielseweg

Oostvoorne

Stedenbouwkundige verkenning naar een nieuwe woonwijk binnen het bestaande dorpsgebied van Oostvoorne, tussen de Brielseweg en N218

In studie.

 

Locatie: Brielseweg Oostvoorne 

In samenwerking met architectenbureau Ziggurat is een stedenbouwkundige verkenningsstudie tot stand gekomen, waarbij de zone met weilanden tussen de Brielseweg en de N218 kunnen worden herontwikkeld naar een woningbouwplan van circa 85 (sociale)woningen, bestaande uit diverse woningtypen, zoals levensloopbestendige woningen, rijwoningen, sociale huur en/of koopwoningen evenals gelijkvloerse woningen.

 

Doel van deze studie is om de ruimtelijke kwaliteit, met betrekking tot de entree naar Oostvoorne, te vergroten en binnen de BSD-contour ruimte te bieden aan de woningbouwopgave van Westvoorne voor de realisatie van (sociale)woningbouw.

 

Op dit moment betreft de stedenbouwkundige verkenning slechts een eigen initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling en is er geen nadere informatie over dit project beschikbaar.

 

Projectpartners

Architect Ziggurat
Projectinformatie