Kamperland III

Kamperland

Fase 1
26 kavels
9 vrijstaande woningen

Fase 2
4 twee-onder-één kapwoningen

Fase 3
10 twee-onder-één kapwoningen
4 levensloopbestendige woningen

Ontwikkeling voor derden, project gerealiseerd.

Projectomschrijving

Aan de zuidwest zijde van Noord-Beveland ligt Kamperland. Tussen het dorpse centrum en de haven ligt het grootschalige uitbreidingsplan van Kamerland. Dit uitbreidingsplan bestaat uit 53 woningen, variërend van geschakelde woningen tot vrijstaande woningen. Daarnaast is voor particulier opdrachtgeverschap ruimte gecreëerd door ook kavels uit te geven met een vooraf vastgesteld beeldkwaliteitplan. Gelet op de kleinschaligheid van Kamperland wordt het totale plan in fasen gerealiseerd.

 

 

Betrokken partijen

Gemeente Noord-Beveland
Ontwikkeling Campan Ontwikkeling
Stedenbouw Rothuizen Van Doorn ’t Hoofd
Architect Hofman & Van der Waart
Aannemer fase 1 De Walcherse Bouw Unie
Aannemer fase 2 Bouwgroep Peters
Aannemer fase 3 Bouwgroep Peters
Oplevering 2001, 2003, 2005
Projectinformatie