Verwerving locatie Brielseweg

Tussen de Brielseweg en de provinciale weg N218 heeft Truijers Vastgoedontwikkeling op donderdag 19 juli 2019 een perceel weiland verworven.

Met de verwerving van deze locatie is de eerste stap gezet naar een mogelijke nieuwe woningbouwontwikkeling binnen de dorpskern van Oostvoorne.

In samenwerking met architectenbureau Ziggurat zal een stedenbouwkundige verkenningsstudie tot stand worden gebracht om de mogelijkheden van de locatie te verkennen en deze aan de gemeente Westvoorne aan te bieden.

Doel van de studie is om te onderzoeken op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit van de zone tussen de Brielseweg en de N218 kan worden verbeterd en tegelijkertijd ruimte te bieden voor een woningbouwontwikkeling aan de rand van de dorpskern dat bestaat uit (sociale)woningen, levensloopbestendige woningen, rijwoningen, sociale huur en/of koopwoningen evenals gelijkvloerse woningen met een dorps karakter.

De stedenbouwkundige verkenning zal op eigen initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling worden uitgewerkt.

Verder is er geen nadere informatie over dit project beschikbaar en zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij deze op onze website tonen.